محصولات

شیر کنترل هیدرولیک

DripTape

شیر توپی PVC

شیر آبیاری

قطره چکان و آبپاش

مینی سوپاپ و اتصالات

زین گیره

فیلتر کردن

شیر آری

تزریق کود ونتوری

لوله و اتصالات PVC LayFlat

ابزارها و سایرین